• MĚŘENÍ
  • KRESLENÍ
  • MODELOVÁNÍ

NAŠE NABÍDKA

NAŠE NABÍDKA

Nabízíme zaměření stávajícího stavu budov

Výkresová dokumentace (půdorysy, řezy, pohledy) v měřítku 1:50

Ortofoto pohledy na fasády v detailu 2 mm / pixel

3D mračno bodů celé budovy

Doplňující informace

Doplňující informace

Nastínění postupu práce

Pracujeme kombinací několika metod, které zajišťují maximálně přesný a detailní výsledek. Na místě sbíráme data pomocí 3D laserového skeneru, totální stanice a fotografií (jak z fotoaparátu, tak z dronu). Výsledkem jsou podklady pro tvorbu 3D modelu, který následně v kanceláři zpracujeme do jednotlivých výkresů, ortopohledů či odevzdáme samotné mračno bodů.

Základem práce v terénu je vytvoření sítě bodů, které slouží pro orientaci 3D laserového skeneru či totální stanice při každé změně stanoviště. Objednavatel by měl počítat s tím, že tyto body je potřeba rozmístit po budově (obvykle nalepením na zeď), v průměrném počtu dva na místnost. Následně se zaměřuje každá místnost zvlášť. Obvykle jedna místnost zabere kolem 10 minut času podle složitosti dispozice či počtu procházejících řezů.

Výstupy

Standardním výstupem jsou 2D výkresy ve formátu .dwg a .pdf v měřítku 1:50.

Mračno bodů poskytujeme ve formátu a hustotě podle potřeb klienta.

Na vyžádání je součástí výstupu i průvodní zpráva, která obsahuje dodatečné informace k zaměření. Typy a tloušťky čar vychází z normy. Jelikož však norma úplně nepočítá s rekonstrukcemi historických objektů, způsob znázornění některých konstrukcí kopíruje metodiku Národního památkového ústavu „Měřická dokumentace historických staveb pro průzkum v památkové péči“ od Jana Veselého.

Pro přehlednost je ve vrstvách použitý systém barev, které rozlišují nejvýznamnější typy konstrukcí (např. schody, okna, krokve a podobně). Půdorysy obsahují řadu absolutních výšek a následují poučku, že z dobře vypracovaného půdorysu by mělo být možné vytvořit jednoduchý řez kteroukoli částí budovy.

Cena

Cena se stanovuje pro každý objekt individuálně. Její výše je závislá kromě počtu samotných výkresů i na složitosti dispozice či komplikovanosti konstrukce krovu. Roli hraje i zda je objekt vyklizený (především nábytek, záclony v oknech atp.), či nakolik jsou různé části přístupné.

U patrového rodinného domu, kde jsou 4 půdorysy (sklep, 1NP, 2NP, podkroví), dva řezy (příčný a podélný) a 4 pohledy se cena může pohybovat kolem 25 000 – 50 000 Kč.

Při tvorbě samotného mračna bodů bez dalšího zpracování do výkresů cena u jednoduchých rodinných domů obykle začíná na cca. 10 000 Kč.

Za kvalitu a správnost provedení ručí:

Mgr. Martin Bartoš

Vystudoval magisterský obor Kulturní historie, modul Stavební historie na FF UJEP. Během magisterského studia pracoval v Národním památkovém ústavu v Ústí nad Labem.

Poslední rok studia odešel v rámci programu Erasmus do německého Bamberku, kde si prohloubil znalosti dokumentace památek a historických konstrukcí.

V Německu v roce 2018 začal podnikat na volné noze jako stavbyměřič – specialista na měření staveb. Významný vliv na něj měl v začátcích stavbyměřič Peter Dresen, se kterým spolupracuje dodnes.

V roce 2021 se s rodinou přestěhoval do Kutné Hory. Od té doby poskytuje služby na území České republiky.

Vlastní certifikát A1/A3 a certifikát A2 způsobilosti dálkově řídícího pilota (pro používaní dronů).

Stálí spolupracovníci:

Ing. Martin Bartoš CSc. – operátor totální stanice a 3D laserového skeneru, zpracování 3D modelů do 2D výkresů

Ing. Ivona Bartošová – účetnictví

Bc. Anna Bartošová – marketing, správa sociálních sítí

Plus jednorázoví spolupracovníci na konkrétní projekty.

Kontakt

Kontakt

Mgr. Martin Bartoš

IČO: 76636771

Adresa: Šultysova 167, 28401 Kutná Hora

Mobil: +420 721 611 289

E-mail: info@merenistaveb.cz

Sledujte nás na sítích

Sledujte nás na sítích