• MĚŘENÍ
  • KRESLENÍ
  • MODELOVÁNÍ

NAŠE NABÍDKA

NAŠE NABÍDKA

Nabízíme zaměření stávajícího stavu budov. V klasickém výstupu půdorysů, řezů a pohledů.

Nabízíme vytvoření 3D modelu vnějšího pláště staveb, v měřítku a v úrovni detailu podle potřeb klienta.

Doplňující informace

Doplňující informace

Nastínění postupu práce

Pracujeme primárně polární metodou s totální stanicí propojenou pomocí modulu TachyCAD s kreslícím programem AutoCAD. Vnější kontury jsou získány prostřednictvím 3D modelu vnějšího pláště objektu vytvořeného metodou SFM z fotografií, jak ze země, tak z dronu.

Základem práce je vytvoření sítě bodů, které slouží pro orientaci totální stanice při každé změně stanoviště. Objednavatel by měl počítat s tím, že tyto body je potřeba rozmístit po budově (obvykle nalepením na zeď), v průměrném počtu tři na místnost. Následně se zaměřuje každá místnost zvlášť. Obvykle jedna místnost zabere půl hodiny až hodinu času podle složitosti dispozice či počtu procházejících řezů.

Výstupy

Standardním výstupem jsou 2D výkresy ve formátu .dwg a .pdf.

Pokud vznikl 3D model vnějšího pláště, je možné zaslat i ten ve formátu .obj nebo .glb.

Na vyžádání je součástí výstupu i průvodní zpráva, která obsahuje dodatečné informace k zaměření. Typy a tloušťky čar vychází z normy. Jelikož však norma úplně nepočítá s rekonstrukcemi historických objektů, způsob znázornění některých konstrukcí kopíruje metodiku Národního památkového ústavu „Měřická dokumentace historických staveb pro průzkum v památkové péči“ od Jana Veselého.

Pro přehlednost je ve vrstvách použitý systém barev, které rozlišují nejvýznamnější typy konstrukcí (např. schody, okna, krokve a podobně). Půdorysy obsahují řadu absolutních výšek a následují poučku, že z dobře vypracovaného půdorysu by mělo být možné vytvořit jednoduchý řez kteroukoli částí budovy.

Cena

Cena se stanovuje pro každý objekt individuálně. Její výše je závislá kromě počtu samotných výkresů i na složitosti dispozice či komplikovanosti konstrukce krovu. Roli může hrát i zda je objekt vyklizený, či nakolik jsou různé části přístupné.

U patrového rodinného domu, kde jsou 4 půdorysy (sklep, 1NP, 2NP, podkroví), dva řezy (příčný a podélný) a 4 pohledy se cena může pohybovat kolem 20 000 – 40 000 Kč.

Samotný 3D model vnějšího pláště je pak možné vyhotovit od 10 000 Kč.

Za kvalitu a správnost provedení ručí:

Mgr. Martin Bartoš

Vystudoval magisterský obor Kulturní historie, modul Stavební historie na FF UJEP. Během magisterského studia pracoval v Národním památkovém ústavu v Ústí nad Labem.

Poslední rok studia odešel v rámci programu Erasmus do německého Bamberku, kde si prohloubil znalosti dokumentace památek a historických konstrukcí.

V Německu v roce 2018 začal podnikat na volné noze jako stavbyměřič – specialista na měření staveb. Významný vliv na něj měl v začátcích stavbyměřič Peter Dresen, se kterým spolupracuje dodnes.

V roce 2021 se s rodinou přestěhoval do Kutné Hory. Od té doby poskytuje služby na území České republiky.

Vlastní certifikát A1/A3 a certifikát A2 způsobilosti dálkově řídícího pilota (pro používaní dronů).

Stálí spolupracovníci:

Ing. Martin Bartoš CSc. – výpomoc s vytyčením měřicí sítě, výpomoc se zpracováním 3D modelů do 2D výkresů

Ing. Ivona Bartošová – účetnictví

Plus jednorázoví spolupracovníci na konkrétní projekty.

Kontakt

Kontakt

Mgr. Martin Bartoš

IČO: 76636771

Adresa: Šultysova 167, 28401 Kutná Hora

Mobil: +420 721 611 289

E-mail: info@merenistaveb.cz

Sledujte nás na sítích

Sledujte nás na sítích